Cardec

De organisatie

Cardec is een portal tot financiële producten en diensten voor onder andere notarissen, advocaten, accountants en belastingadviseurs. Zo biedt Cardec online diensten als een krediet informatiesysteem voor de eerder genoemde beroepsgroepen en is het mogelijk om kredietrapporten op te vragen over bedrijven in binnen- en buitenland. Met het centraal krediet informatiesysteem hebben advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs via een beveiligde en afgeschermde omgeving direct toegang tot informatie over het betaalgedrag van (potentiële) cliënten binnen hun beroepsgroep. Door vooraf de kredietwaardigheid te toetsen is er een grotere kans op volledige betaling van de geleverde diensten. Bovendien worden zo onnodige afschrijvingen en overkreditering voorkomen.

 

Koppelingen met informatiebronnen

Cardec kwam in contact met Creative Internet Development toen de bestaande applicatie niet meer voldeed aan de eisen en wensen van het bedrijf. Creative Internet Development heeft de bestaande applicatie, voor onder andere het registreren van facturen door de beroepsgroepen, zodanig aangepast dat deze webapplicatie eenvoudig te onderhouden en uit te breiden is. Zo is er functionaliteit toegevoegd om meer dan tien miljoen geregistreerde documenten, zoals reisdocumenten, identiteits- en rijbewijzen te controleren uit meer dan 200 landen via VIS, het verificatie informatiesysteem van het BKR. VIS checkt de gegevens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Korps Landelijke Politiediensten en het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten. Daarmee wil VIS schade door frauduleus handelen met ongeldige identiteitsdocumenten voorkomen.

 

Betrouwbaar en veilig

De informatie die via de koppelingen met de verschillende systemen wordt gecontroleerd en beschikbaar gesteld is zeer gevoelig. Daarnaast zijn er ook de gegevens van de aangesloten kantoren, zoals de dossiers en de factuurgegevens, gegevens die onder het beroepsgeheim vallen. Creative Internet Development heeft tijdens de ontwikkeling en de uitbreiding van de applicatie getoond dat zij veel heeft geïnvesteerd in de kennis voor de beveiliging van de applicatie, de koppelingen en de gegevens. Cardec beschikt met deze applicatie over een uniek systeem om het debiteurenrisico te verminderen.