Realiseer je doelstellingen met informatie uit Analytics

Stel u hebt een mooie internetsite, u optimaliseert deze zodat u gevonden wordt door zoekmachines, u plaatst regelmatig nieuwe informatie en u heeft een Adwords-campagne geactiveerd. Toen de website werd gelanceerd heeft u zich een aantal doelen gesteld en na drie maanden of een half jaar kijkt u terug. Hoe meet u met de gegevens uit Analytics of de doelen die u aan het begin hebt gesteld ook worden gerealiseerd?  Na de basisinformatie uit de vorige blog, zoals het bouncepercentage en het aantal nieuwe of terugkerende bezoekers is het tijd om iets dieper in te gaan op de bezoekersanalyse./p>

 

Welke doelen zijn er gesteld?

In veruit de meeste gevallen is het uiteindelijke doel van een website het zorgen voor een grotere  naamsbekendheid en uiteraard het genereren van meer omzet. In Analytics is het mogelijk om onder het kopje conversies de doelen in te stellen. Deze doelen zijn pagina’s, zoals de bevestigingspagina die volgt op een contactformulier, de inschrijving op een nieuwsbrief of het bevestigen van een bestelling in een webshop. Met deze instelling wordt het meten in hoeverre deze doelen zijn behaald eenvoudig. Om bij te sturen of te verbeteren is echter niet alleen meten noodzakelijk, maar ook het analyseren van de informatie die wordt verzameld. Hoe komen de bezoekers die zorgen voor de realisatie van de doelen op de site? Op welke pagina verlaten bezoekers bijvoorbeeld de site? Hoe navigeren bezoekers op de site? Vaak blijkt dat bezoekers anders door een site navigeren dan initieel is bedacht. Soms kan de navigatie naar de doelpagina verbeterd of vereenvoudigd worden,  waardoor de doelpagina met minder tussenstappen wordt bereikt. Belangrijke informatie, want kunnen bezoekers de informatie of de producten die zij zoeken niet snel vinden, dan gaan ze weer weg.

 

Onder het kopje doelen staan een aantal tabs waar deze informatie kan worden gevonden. Een daarvan is overzicht. Hier kan de locatie van het behaalde doel (zoals het bezoek aan een specifieke pagina) worden bekeken. Locatie is enigszins verwarrend, want het gaat niet om een fysieke plek of regio, maar om een plek op het internet. Zo kan deze informatie inzicht geven welke site voor kwalitatief goede verwijzingen zorgt, die bijdragen aan het gestelde doel. Er wordt getoond  hoeveel procent van de sitebezoekers dat doel heeft behaald en op welke manier deze bezoekers op de site zijn gekomen. Door naast bron, onder de grafiek, een secundaire dimensie te kiezen is het ook mogelijk om te selecteren welk apparaat de bezoeker heeft gebruikt. Zo kan het zijn dat iemand de homepage vooral via een smart phone bekijkt, maar bijvoorbeeld de formulieren invult of producten in de webshop besteld via een laptop.

Tot slot kan via het tab ‘omgekeerd doelpad’ worden geanalyseerd via welke pagina’s op de site bezoekers tot de specifieke doelpagina zijn gekomen. Ook het bekijken van niet voor de hand liggende informatie, zoals de locatiegegevens van de bezoekers, kan verrassende inzichten opleveren.

 

Waar bevinden mijn bezoekers zich?

Onder het kopje doelgroep staat een tab geo. Hier wordt via locatie getoond waar de websitebezoekers vandaan komen. In eerste instantie wordt dit wereldwijd getoond. Door op een land te klikken of direct onder de kaart op plaats, worden de exacte locaties getoond. Bij deze locatie wordt ook weer getoond wat het percentage nieuwe bezoekers is, hoeveel pagina’s er gemiddeld per bezoek worden bekeken en wat het bouncepercentage is. Is een groot deel van de bezoekers afkomstig uit een plaats of een regio waar niet wordt geleverd, dan zal het bouncepercentage waarschijnlijk hoog zijn. Deze bezoekers dragen dan ook niet direct bij aan het initiële doel van de site. Er zijn dan twee mogelijkheden. Blijven de bezoeken uit die regio of plaats hoog, dan geven deze cijfers uiteraard een mooie kans aan om bijvoorbeeld het distributiegebied te vergroten. Behoort dat niet tot de mogelijkheden, dan is het belangrijk om te kijken welke pagina’s worden bezocht en hoe deze bezoekers op de site terecht zijn gekomen.

 

Binnen het menu locatie is het mogelijk om, net onder het kaartje, een secundaire dimensie te kiezen. Door hier bron te selecteren wordt het overzicht uitgebreid. Er wordt nu niet alleen getoond waar de bezoekers zich bevinden, in welke plaats of regio, maar ook hoe zij op de site terecht zijn gekomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een Adwords campagne actief is die veel verkeer voor de site genereert. Als echter bij de instellingen van de campagne heel Nederland is gekozen in plaats van een specifieke regio of plaats, dan kan dit een deel van het verkeer verklaren. De campagne aanpassen zodat alleen wordt geadverteerd in de regio’s waar de advertentie voor geldt zorgt ervoor dat de kwaliteit van de bezoekers hoger wordt en dat bovendien geen advertentiebudget wordt besteed aan bezoekers waar niet aan geleverd kan worden.

 

Ook het gebruik van zoekwoorden die erg breed zijn en/of de dienstverlening niet duidelijk omschrijven kunnen zorgen voor verkeer dat niet bijdraagt aan de doelstellingen. Zo is het woord ‘bank’ voor meerdere uitleg vatbaar, leren tweezitsbank is al veel specifieker. Nog concreter is: wij zijn de grootste leverancier van leren tweezitsbanken in Flevoland.

 

Conclusie

Google Analytics kan zeer veel informatie verschaffen over websitebezoekers, hun voorkeuren, de manieren waarop ze op de site komen en in hoeverre ze bijdragen aan de doelstellingen. Deze informatie biedt over het algemeen veel aanknopingspunten om de site te verbeteren, nieuwe zoekwoorden toe voegen of teksten aan te scherpen. Veel ondernemers hebben echter niet de tijd om de resultaten te analyseren en te vertalen naar nieuwe kansen. Gespecialiseerde partijen kunnen daarbij helpen. Zij kunnen aanbevelingen doen, mogelijkheden opperen en de site verder optimaliseren. Meer weten? Neem contact met ons op!